CHÂN DUNG NHÂN VẬT VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2008. Lên được danh sách và một phần tư liệu thì cuối năm 2008 lâm bệnh, phải qua nhiều cuộc giải phẩu nên tạm ngưng.

Đến 2012, tiếp tục và nay đã cơ bản hoàn thành với gần 2000 tấm chân dung của 500 nhân vật Việt Nam và 500 nhân vật thế giới.

Mỗi nhân vật ngoài hình chân dung còn có thông tin tiểu sử.

Phần lớn những thông tin này đều được sử dụng từ Wikipedia, một số đựợc tìm thấy từ báo chí và các trang mạng khác.

Hình ảnh được thâu lượm từ nhiều nguồn, kể cả việc sao chụp lại từ các ấn phẩm. Nhưng phần nhiều là từ Google.

Những hình ảnh này được sử dụng từ hình của nhiều tác giả, nhưng không thể liên hệ đến từng cá nhân, do vậy xin được gởi lời xin phép chung đến các nhiếp ảnh gia và xin gởi lời cám ơn.

 

Bộ chân dung này được chia làm 2 phần chính: VIỆT NAMTHẾ GIỚI;

 

VIỆT NAM:

VIỆT NAM 1: Từ vần A đến H 

VIỆT NAM 2: Từ vần H đến N 

VIỆT NAM 3: Từ vần N đến T

VIỆT NAM 4: Từ vần T đến Y

 

THẾ GIỚI:

THẾ GIỚI 1: Từ vần A đến F

THẾ GIỚI 2: Từ vần F đến J

THẾ GIỚI 3: Từ vần J  đến

THẾ GIỚI 4: Từ vần  đến

THẾ GIỚI 5: Từ vần  đến

THẾ GIỚI 6: Từ vần  đến

 

Mục BẠN BÈ là những chân dung của những người thân và bạn hữu.

 

Thực hiện đơn độc như một cách để giải trí nên chắc là có thiếu sót, mong được bổ sung; nhất là những người nổi tiếng còn chưa có mặt.

 

DODUYNGOC.VIỆTNAM